Thông tin bổ sung

Kích thước 600 × 470 × 450 mm

Related Products