Filters: 

Bồn nước Inox SUS 304 Osaka đứng

4,300,000 34,000,000 

Bồn nước Inox SUS 304 Osaka nằm

4,500,000 42,000,000 

Bồn nước nhựa cao cấp M4 Osaka đứng

1,900,000 40,000,000 

Bồn nước nhựa cao cấp M4 Osaka nằm

2,200,000 25,000,000