Filters: 

VÒI CHÉN LẠNH OS1403BB

300,000 

VÒI CHÉN LẠNH OS1403BM

300,000 

VÒI CHÉN LẠNH OS1404

250,000 

VÒI CHÉN LẠNH OS1406

320,000 

VÒI CHÉN LẠNH OS1408

350,000 

VÒI CHÉN LẠNH OS1413

650,000 

VÒI CHÉN LẠNH OS1413V

350,000 

VÒI CHÉN LẠNH OS1416

540,000 

VÒI CHÉN LẠNH OS1419S

3,500,000 

VÒI CHÉN LẠNH OS1495

250,000