Filters: 

Bồn nước Inox SUS 304 Osaka đứng

4,300,000 34,000,000 

Bồn nước Inox SUS 304 Osaka nằm

4,500,000 42,000,000