Thông tin bổ sung

Kích thước 430 × 350 × 450 mm

Related Products