Thông tin bổ sung

Kích thước 420 × 420 × 450 mm

Related Products