Thông tin bổ sung

Kích thước 440 × 360 × 990 mm

Related Products