Thông tin bổ sung

Kích thước 340 × 300 × 690 mm

Related Products