Thông tin bổ sung

Kích thước 330 × 270 × 670 mm

Related Products