Thông tin bổ sung

Kích thước700 × 470 × 150 mm

Related Products